މިދަންނަވާ ކަންތައް 22 ޖޫން 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 24/2016 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ (ދެވަނަ ދައުރުގެ 116 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު އެކައުންޓް 2 ގައި ހުރި 667,553/48 (ހަލައްކަ ސަތުހައްޓިހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭވަންނަރުފިޔާ / އަށާޅީސްލާރި) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ނިންމުން.

01 ޖުލައި 2015 އިން ފެށިގެން އަތޮޅުގޭގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތިއްބެވުމަށް 17 ޖޫން 2015 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 24/2015 (ދެވަނަ ދައުރުގެ 66) ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުން ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމުން.