ކަނޑުގެ އުޅަނދުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރުއްވާ ފޯމާއި އެކު ހުށަހެޅުމަށް ފޯމުގައި ބުނެފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެކު ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭފޯމް