ޢަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
25ވަނަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޅ އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކަށް މާލީ އެހީއެއް ދެއްވައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

Next Page »