ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަ ކުރުމުން، ދެވަނަ ދަރަޖައިން އެއްވަނަ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ތެލެސީމިއާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު އާއިލީ ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ސިވިލްސަރވިސްއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޭތުވެދިޔަ 03 އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ހުށަހަޅައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

Next Page »