މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު

[މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު]ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު


ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް (ނޯޓްތައް)

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް