ފާދިއްޕޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް އިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރުއްވާ ފޯމާއި އެކު ހުށަހެޅުމަށް ފޯމުގައި ބުނެފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެކު ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް