ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފާދިއްޕޮޅު ވޮލީލީގު 2018 ކުރިޔަށްއޮތް ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 14 އިން 21 އަށް ޅ. ނައިފަރުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޅ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ޅ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއި އަދި ޅ. އަތޮޅުގައި ހުރި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު 29 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ސުންގަޑީގެ ކުރިން އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތައްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި، މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އަދި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން www.lhaviyani.gov.mv ޑައުލޯންޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުން ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 6 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ.

އިޢުލާން

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޕްލެޔަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް