މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 26 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/06 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 103 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިމާއަށް 18 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމުން.