ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
25ވަނަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޅ އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކަށް މާލީ އެހީއެއް ދެއްވައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

« Previous PageNext Page »