މިރާގެ ކަލެޝަން ސެންޓަރެއް ޅ އަތޮޅުގައި ހުޅުވައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
އޮޅުވެލިފުށީގައި ހިންގާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށް

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަ ކުރުމުން، ދެވަނަ ދަރަޖައިން އެއްވަނަ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހޯދައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ތެލެސީމިއާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު އާއިލީ ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ސިވިލްސަރވިސްއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

« Previous PageNext Page »