ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހާވާލުކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ކާރިސާގެ ކަންކަމާއިގުޅޭ ޤައުމީ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޝުކުރު ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްލަވުން ފަށައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
މިއަހަރުގެ އުމުރުން ދުވަސްމީހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޢަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
25ވަނަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

« Previous PageNext Page »